Hurda Nedir ?

Hurda Nedir ?

Hurda Nedir ? Hurda(Scrap) ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılmaz durumda olan atık malzemelerin tekrar kullanıma geri kazandırılması, gittikçe önem kazanmaktadır. Bir taraftan doğanın korunması ve atıkların çevreye verdiği zararın önünde geçilmesi açısından, diğer taraftan hammadeden üretim yapmak yerine geri kazanım yoluyla üretim yapmanın daha düşük enerji tüketimi sağlaması açısından atıkların yeniden değerlendirilmesi yoluna gidilmektedir.

Bu şekilde hammadde ihtiyacı giderek azalmaktadır. Ayrıca nüfus artışı paralelinde ortaya çıkan tüketimin doğal dengeyi bozması önlenmiş olmaktadır. Doğal kaynakların gittikçe tükenmesi, çevrenin daha fazla kirlenmesi ve bu durumun insan yaşamını olumsuz etkiliyor olması, çevrenin korunması ile ilgili kaygıları arttırmıştır.

Çevre bilinci geliştikçe, ülkeler yasal düzenlemeler ile atıkların kontrolünü zorunlu tutmaya başlamıştır. Atıklar denilince, işe yaramayacak durumda olan, onarılması mümkün olmayan, parçalanmış durumdaki malzemeler ifade edilmektedir. Bunun bir başka ifadesi de hurdadır. Hurda denilince, işlevsel bir değeri kalmamış olan bakır, alümünyüm, demir ve benzeri madenlerden ya da kağıt, karton veya plastikten yapılmış bütün malzemeler ve maddeler anlaşılmaktadır.

Toplanan hurda malzeme, bu işi yapan işletmeler tarafından işlenmekte ve yeniden hammadde olarak kullanılabilir duruma getirilmektedir. Hurda malzemenin içinde bulunan metal veya madenler, yoğunluklarına ve cinslerine göre özel işlemler uygulanarak ayrıştırılmakta ve yeniden kullanılabilir duruma getirilmektedir.

Hurda
Hurda

Bir çok atık malzemenin, doğada kendi başlarına bırakılmaları durumunda, doğada yok olmaları için gereken süre tahmin edilemeyecek boyuttadır. Örneğin, pet şişeler 400 yılda, plastik torbalar 1000 yılda, alüminyum 100 yılda, cam şişeler 4000 yılda, teneke meşrubat kutuları 10 yılda, poliüretan maddeler 1000 yılda doğada yok olmaktadır. Nüfusun artmasına ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak bu sayılan malzemelerin üretilmesi ve aynı oranda doğaya bırakılması giderek artmaktadır. Bu yüzden hurdacılık giderek önem kazanmaktadır.

Hurda Araba Araç
Hurda Araba Araç

Hurda Bilgi

Hurda plastik, bakır, cam, kağıt, karton, gazete, mavi kapak, kablo ve herçeşit hurda konusunda en güncel bilgileri almak, gelişmeleri ve fiyatlamaları takip etmek ve hurda alışverişi yapmak üzere www.hurdabilgi.com web sitesi faaliyete geçmiştir. Hem bu site üzerinden, hem de http://www.hurdabilgi.com/forum adresinden foruma üye olarak forum üzerinden, alıcı ve satıcılar ile temasa geçebilir, bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.