Hurda Bakır Fiyatları 2019

Hurda Bakır Fiyatları 2019

Hurda Bakır Fiyatları 2019. Doların artmasıyla bakır fiyatları da hızla yükseldi hem işlenmemiş hemde hurda bakır kilo fiyatları artmıştır.En basit anlatımı ile hurda, kullanılmaz durumda olan, işe yaramayacak şekilde bozulmuş ve zarar görmüş, parçalanmış, döküntü durumundaki maden posasıdır. Bu yüzden hurda birçok maddeyi içinde barındırıyor olabilir. Yani, genel olarak yeniden kullanılabilme özelliğini kaybetmiş, fonksiyonel olarak bir değeri olmayan, bütün madde ve malzemelere hurda denmektedir.

HURDA BAKIR GRUBU – HURDA FİYATI

Soyma Bakır Hurdası 29.50 TL
Lama Bakır Hurdası 28.50 TL
Kırkambar Bakır Hurdası 26.50 TL
Külçe Bakır %98 29.00 TL
Temiz Kırma Granür Bakır 29.50 TL
Bakır(Kızıl) Talaşı 22.50 TL

Ancak buna rağmen hurda, içinde bulunan metal veya madenlerin cinsine, yoğunluğuna ve şekline bağlı olarak geri dönüşümü yapılabilen ve yeniden değerlendirilebilen metal kütlesidir.

Hurda bakır(CU), bugün bütün dünyada en değerli hurda çeşididir. Böyle olunca en çok geri dönüşüm sağlanan hurda çeşidi hurda bakırdır. Bu yüzden de oldukça rağbet görmektedir.

Böyle olmasında bakırın metal olarak kolay şekil alması ve çok yerde kullanılıyor olmasıdır. Hurda bakıran bakır elde edilme yöntemleri de çok karmaşık değildir. Bakır, geri dönüşüm işlemleri en kolay olan maddelerden biridir.

Bakırın geri dönüşüm işlemleri, içinde bakır bulunan hurdanın, tekrar bakır hammaddesi elde etmek için ve hurdanın kullanılacak kısımlarını fiziken ayırmak ve bir araya getirmek için yapılan bir dizi işlemdir. Bir başka değişle, hurdanın içinden bakırın ayıklanmasıdır.

Ancak hurda bakırın içinden tamamen saf bakır elde etmek kolay değildir. Hurda içinde bakırın yanında demir, alüminyum, kurşun ve benzeri başka metaller de bulunuyor olabilir. Bu yüzden önce hurda bakırın eritilmesi ve saf bakıra dönüştürülmesi gerekir. Ancak eritildikten sonra içindeki başka metaller ayrılabilir.

Sanayinin gelişmesi ve ekonominin işleyişi bakımından, gelişmiş ülkelerde hurdalar da yeni ürünler kadar değerlidir. Çünkü hurdalar geri dönüşüm yoluyla yeniden değer kazanmaktadır. Hurda bakır fiyatlarının yüksek oluşu da bu yüzdendir. Fiyatın yüksek olmasında hem bakırın sanayide çok kullanılıyor olması hem de hurdadan ayrıştırma işleminin çok maliyetli olmaması etkilidir.

Hurda Bakır Fiyatları 2019

Hurda Bakır Fiyatları 2019

Hurda bakırın fiyatları, hurdanın cinsine, ağırlığına ve şekline göre farklıdır. Özellikle de ağırlık fiyatta önemli bir etkendir. Yine de hurda fiyatları oldukça değişkenlik gösterir. Hurda bakır fiyatları çok sık değişmektedir.

Hurda bakır konusunda en güncel bilgileri almak, gelişmeleri takip etmek ve hurda bakır alışverişi yapmak üzere www.hurdabilgi.com web sitesi faaliyete geçmiştir. Hem bu site üzerinden hem de http://www.hurdabilgi.com/forum adresinden foruma üye olarak forum üzerinden, alıcı ve satıcılar ile temasa geçebilir, bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir